FINDEWAL Sp. z o. o. to spółka technologiczna powstała w 2014 roku. Od samego początku jej działalność jest ściśle związana z produkcją maszyn i urządzeń na potrzeby przemysłu. Realizujemy zadania, w tym zadania nietypowe, na indywidualne zlecenia klienta, między innymi w zakresie:

1
Opracowania prototypów z zakresu mikroprocesorowo sterowanych układów elektromaszynowych
2
Badań wdrożeniowych z zakresu napędów elektrycznych pojazdów
2
Opracowania prototypów maszyn
3
Modernizacji układów bezpieczeństwa maszyn
5
Audytów energetycznych

 

oferta dla firm

 

Specjalizujemy się w pracach rozwojowych i wdrożeniach na rzecz podmiotów przemysłowych. Ważną dziedziną naszej działalności są audyty energetyczne. Dzięki doświadczeniu oraz stałej współpracy z wysokiej klasy ekspertami z doświadczeniem przemysłowym z różnych branż oraz z naukowcami jesteśmy w stanie zrealizować indywidualne zamówienia dla podmiotów przemysłowych i usługowych w formule:

koncepcja → projekt → prototyp → produkcja seryjna → montaż → serwis

Każdy etap działań jest analizowany i wyceniany osobno, aby zagwarantować zamawiającemu pełną przejrzystość oraz kontrolę nad stanem prac. Wykonujemy prace z następujących zakresów:

1
automatyka przemysłowa, automatyka napędu elektrycznego
2
silniki spalinowe, cieplne i elektryczne, w tym silniki elektryczne w pojazdach
3
elektrotechnika, energoelektronika, elektropneumatyka
4
wytwarzanie energii elektrycznej, energetyka odnawialna
5
klimatyzacja, wentylacja, ogrzewnictwo
6
urządzenia sanitarne
7
oświetlenie
8
urządzenia hutnicze i formierskie
9
urządzenia i instalacje gazowe oraz oddymiające p.poż.
10
mycie przemysłowe
11
stacje paliw
12
bezpieczeństwo maszyn
13
zarządzanie jakością

Audyty energetyczne

Wymogi ustawowe
Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831, art. 36-38) wszystkie duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do przeprowadzenia w terminie do 30 września 2017 roku audytu energetycznego. Obowiązek ten nałożono na te firmy, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników LUB
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro LUB
 • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii zapotrzebowania na moc. Powinien on zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Celem audytu jest wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
W praktyce audytem należy objąć:
 • budynki (analiza bryły budynku, układ klimatyzacji i wentylacji, zapotrzebowanie na CO i CWU, oświetlenie),
 • ciepło (analiza źródeł ciepła: kotły gazowe, źródła elektryczne),
 • środki transportu (zużycie paliwa)
Przygotowano gł. na podstawie Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 z dn. 27 września 2016 r.

Oferta audytów dla przedsiębiorstw

 
Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych ekspertów z doświadczeniem przemysłowym z różnych branż, którzy dzięki zgromadzonemu doświadczeniu są w stanie wykonać audyt energetyczny każdego przedsiębiorstwa. Wstępną wycenę kosztów audytu jesteśmy gotowi przedstawić na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu, który można pobrać stąd. Wiążąca, końcowa wycena powstaje po wizji lokalnej w siedzibie przedsiębiorstwa.

Po wypełnieniu kwestionariusza, prosimy o przesłanie go na adres: biuro@findewal.pl

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:
 • w sprawach technicznych: dr inż. Piotr Z. Filipek, p.filipek@findewal.pl, tel. 501 987 469
 • w sprawach finansowych: dr hab. Wojciech Janicki, wojciech.janicki@findewal.pl, tel. 81 524 70 82

nasi audytorzy

 
Dr inż. Jerzy Adamczyk

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Obszar ekspertyzy: audyt energetyczny budynków, energetyka odnawialna, klimatyzacja, wentylacja, ogrzewnictwo, urządzenia sanitarne, oświetlenie, stacje paliw, instalacje gazowe, instalacje oddymiające p.poż.

Doświadczenie zawodowe (wybór):
2014 Ministerstwo Energetyki - Doradca Ministra ds. Rozliczania energii cieplnej w budynkach
2013-2021 LAWP - Asesor - ocena projektów źródeł energii odnawialnych
2012-2021 PARP - Asesor - ocena projektów źródeł energii odnawialnych
1999-2004 LPEC Lublin - Członek Rady Nadzorczej
1998-2003 PGiMEK Świdnik - Członek Rady Nadzorczej
1992-2006 PKN-NKP - Ekspert ds. ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji (opracowywanie norm krajowych, wprowadzanie norm EU)
Współzałożyciel Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa - członek rady Izby. Zrealizował ponad 120 projektów instalacji sanitarnych, technologicznych, odnawialnych źródeł energii. Opracował certyfikaty energetyczne, prowadził szkolenia z zakresu sporządzania certyfikatów energetycznych, jest autorem lub współautorem projektów związanych ze źródłami odnawialnymi, między innymi: projekt instalacji słonecznych - kolektory słoneczne w Juracie, kolektory słoneczne w Częstochowie, projekt pomp ciepła w szpitalu w Zagórzu k. Warszawy, wentylacja i klimatyzacja budynku Silezja w Katowicach, szpital w Katowicach.

Mgr inż. Mateusz Burlewicz
Dr inż. Janusz Chojnowski
Mgr inż. Adam Depta
Mgr inż. Wojciech Dziewiczkiewicz
Dr inż. Piotr Filipek
Dr inż. Leszek Gardyński
Dr hab. inż. Jacek Hunicz
Dr inż. Mariusz Skwarczyński
Dr inż. Piotr Wolszczak

Nasze projekty

OGŁOSZENIE

Zapytania ofertowe w ramach projektu „INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE”, który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Eksperta ds. transportu oraz logistyki (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/5/2017/P dotyczącego naboru na Eksperta ds. transportu oraz logistyki w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan dr Dariusz Piernikarski.

Zapytanie ofertowe nr 2/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Eksperta ds. elektroniczno-informatycznych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/5/2017/P dotyczącego naboru na Eksperta ds. elektroniczno-informatycznych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan dr Tomasza Zyska.

Zapytanie ofertowe nr 3/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Eksperta ds. informatyczno-telekomunikacyjnych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/5/2017/P dotyczącego naboru na Eksperta ds. informatyczno-telekomunikacyjnych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan dr Grzegorz Kozieł.

Zapytanie ofertowe nr 4/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Eksperta ds. elektroniki i automatyki (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/5/2017/P dotyczącego naboru na Eksperta ds. elektroniki i automatyki w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan dr Krzysztof Kolano.

Zapytanie ofertowe nr 5/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Eksperta ds. informatycznych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/5/2017/P dotyczącego naboru na Eksperta ds. informatycznych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan dr hab. Dariusz Czerwiński.

Zapytanie ofertowe nr 6/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. elektroniczno-informatycznych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/5/2017/P dotyczącego naboru na Specjalistę ds. elektroniczno-informatycznych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan Przemysław Łagód.

Zapytanie ofertowe nr 7/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. informatyczno-telekomunikacyjnych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 7/5/2017/P dotyczącego naboru na Specjalistę ds. informatyczno-telekomunikacyjnych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan Michał Pyzik.

Zapytanie ofertowe nr 8/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. elektroniczno-telekomunikacyjnych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 8/5/2017/P dotyczącego naboru na Specjalistę ds. elektroniczno-telekomunikacyjnych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan Mirosław Sołtys.

Zapytanie ofertowe nr 9/5/2017/P dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. technologii geoinformatycznych (data publikacji 23-05-2017 r.)
Zapytanie ofertowe - Wzór formularza ofertowego - Umowa warunkowa

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 9/5/2017/P dotyczącego naboru na Specjalistę ds. geoinformatycznych w ramach projektu: INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE TOWARÓW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE.
Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Pan Jakub Kuna.

Zrealizowane projekty

 
W trakcie dotychczasowej działalności firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów technicznych dla partnerów polskich i zagranicznych. Wybrane przykłady realizacji:
 
 • Opracowanie koncepcji EDC
 • Naprawa robota przemysłowego
 • Napęd elektryczny do gokarta
 
 • Projekt napędu elektrycznego do gokarta
 • Modernizacja prasy 250T
 • Projekt, budowa prototypu i montaż przekładni napędowej
 
 • Ocena ryzyka maszyny MP-003
 • Dokumentacja produkcyjna Skrubera PVC
 • Prototyp czujnika CPF-01-24U

dane do faktur, konto bankowe

 
Findewal Sp. z o. o.
ul. Paśnikowskiego 6
20-707 Lublin
NIP 712-329-00-45

Nr konta bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A. 12 1940 1076 3179 3164 0000 0000

Informacje rejestrowe

NIP 712-329-00-45
REGON 061730538
KRS 0000526577
(Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku)

Nasza siedziba

Findewal Sp. z o. o.
ul. Paśnikowskiego 6
20-707 Lublin

Telefon

(+48) 81 524 70 82

Napisz do nas

biuro@findewal.pl
Findewal Sp. z o.o. © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone.